Når flasken fylder for meget

De seneste undersøgelser fra Sundhedsstyrelsen viser, at omtrent 20 procent af danske mænd lider af alkoholmisbrug, mens det for kvinder lige under 10 procent. Samtidig viser undersøgelser fra Blå Kors, at 122.000 børn i alderen 0-18 år, vokser op i hjem med alkoholmisbrug. Dette er alt for mange og det er mere end nogensinde vigtigt, at der bliver grebet ind i disse situationer.

Læs om alkoholbehandling her

Selvom de fleste ved, at det kan være farligt at have en alkoholmisbrug og samtidig kan påvirke de pårørende, specielt børn, at vokse op i et hjem med alkoholmisbrug, så kan det være svært for mange at bede om den hjælp, de behøver. Ikke desto mindre findes der effektive alkoholbehandlinger, der har både misbrugeren og de pårørende for øje.

Den anerkendte minnesotakur har vist sig at være meget effektiv i kampen mod alkoholmisbrug. Minnesotakurens grundlæggende principper er baseret på Anonyme Alkoholikeres 12 Trin, som er en beskrivelse af, hvad andre alkoholikere gjorde for at slippe fri af deres misbrug. Minnesotakuren udføres derfor også i samarbejde med tidligere alkoholikere, der i dag er ædru selv, eftersom de kan byde ind med dyb empati og erfaringer fra selv at have været igennem en alkoholbehandling, og dette har vist sig at være yderst effektivt. Et endnu vigtigere aspekt af minnesotakuren er dog at få misbrugeren til at anerkende, at vedkommende er alkoholiker. For at minnesotakuren skal virke og være effektiv, er det nemlig vigtigt, at patienten dels er bevidst om sit misbrug, dels ønsker at få hjælp. Læs mere her, hvis du gerne vil blive klogere på emnet.

Få yderligere hjælp

Udover minnesotakuren anbefales det også, at deltagerne af jævnligt går til møder i anonyme fællesskaber, eksempelvis Anonyme Alkoholikere. Her møder man andre, der er i samme situation som en selv og har et ønske om at blive ædru. Ved at være en del af et anonymt fællesskab, kan man trække på hinandens erfaringer samt støtte hinanden og vedligeholde de værktøjer man har fået i sin behandling.

Foruden behandlingen under sit misbrug, er det derudover også hensigtsmæssigt at få hjælp via kognitiv adfærdsterapi og forandringscirklen, som har vist sig at være effektiv alkoholbehandling både under sit forløb, men også i efterbehandlingen, som er et vigtigt element i behandlingsprocessen. En sammensmeltning af disse behandlingsformer kan altså hjælpe deltageren med at starte et nyt ædru liv, og i samråd med familiesamtaler, bliver de pårørende også klædt på til denne udvikling i ikke blot misbrugerens, men også deres eget liv.